Hỗ trợ

Khách hàng

Phụ kiện bộ đàm Icom

Sản Phẩm Bán Chạy
anten Icom FA-B2E
Anten Icom FA-B2F có dãy tần hoạt động VHF...
anten Icom FA-B2F
Anten Icom FA-B2F phù hợp dùng cho IC-V80, IC-V8,...
anten Icom FA-B70C
Anten Icom FA-B70C có dãy tần hoạt động 430...
anten Icom FA-SC25U
Anten Icom FA-SC25U là dạng anten cắt, hoạt động...
anten Icom FA-SC25V
Anten Icom FA-SC25V dùng cho IC-F1000, IC-F1000T, IC-F3002, IC-F3003,...
anten Icom FA-SC55V
Anten Icom FA-SC55V dùng cho IC-F1000, IC-F1000T, IC-F3002, IC-F3003, IC-F3032S,...
Anten Icom FA-SC56VS
Anten ngắn Icom FA-SC56VS hoạt động ở dãy tần:...
anten icom fa-sc57u
Anten Icom FA-SC57U dùng cho IC-F4002, IC-F4003, IC-F2000, IC-F4032T,...
anten Icom FA-SC57VS
Ăng-ten ngắn Icom FA-SC57VS, VHF 160 -174MHz. Dùng cho...
Anten Icom FA-SC61UC
Anten FA-SC61UC là dạng anten hoạt động ở dãy...
Bát cài Icom MB-94
Bát cài MB-94 sử dụng cho pin BP-230/ BP-231/...
error: Content is protected !!
Scroll to Top