Hỗ trợ

Khách hàng

Phụ kiện bộ đàm Icom

Anten Icom FA-B2F có dãy tần hoạt động VHF...
Anten Icom FA-B70C có dãy tần hoạt động 400...
Anten Icom FA-SC25U dùng cho IC-F4002, IC-F4003, IC-F2000, IC-F4032T,...
Anten Icom FA-SC25V dùng cho IC-F1000, IC-F1000T, IC-F3002, IC-F3003,...
Anten Icom FA-SC55V dùng cho IC-F1000, IC-F1000T, IC-F3002, IC-F3003, IC-F3032S,...
Anten Icom FA-SC57U dùng cho IC-F4002, IC-F4003, IC-F2000, IC-F4032T,...
Ăng-ten ngắn Icom FA-SC57VS, VHF 160 -174MHz. Dùng cho...
Ăng-ten cắt Icom FA-SC61UC, dùng cho IC-F4002, IC-F4003, IC-F2000,...
Bát cài MB-94 sử dụng cho pin BP-230/ BP-231/...
Scroll to Top