Hỗ trợ

Khách hàng

Liên lạc bộ đàm trên phim trường

Loại bộ đàm nào được sử dụng trên phim trường

Loại bộ đàm nào được sử dụng trên phim trường

LOẠI BỘ ĐÀM NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN PHIM TRƯỜNG? Loại bộ đàm nào được sử dụng trên phim trường? Khi làm việc trên phim trường, việc sử dụng máy bộ đàm là rất quan trọng để giúp các thành viên trong đoàn làm phim có thể liên lạc với nhau một cách nhanh chóng

error: Content is protected !!
Scroll to Top