Hỗ trợ

Khách hàng

Kiến thức bộ đàm hàng hải

tìm hiểu về gmdss

Tìm hiểu về GMDSS – Bộ đàm GMDSS

Tìm hiểu về GMDSS – Bộ đàm GMDSS Thiết bị bộ đàm GMDSS giúp ta liên lạc cứu trợ khi ở trên biển, cần sự trợ giúp của các tàu xung quanh. Bài viết này sẽ cho chúng ta cùng tìm hiểu về GMDSS và loại bộ đàm GMDSS tiêu biểu bạn nhé. GMDSS: Phát

error: Content is protected !!
Scroll to Top