Hỗ trợ

Khách hàng

Anten Lắp Trạm

Sản Phẩm Bán Chạy
Anten Decibel DB222
Anten Decibel DB222 có công suất ngõ vào tối...
Anten Decibel DB224
Anten Decibel DB224 là loại anten lưỡng cực 360°,...
Anten Decibel DB404
Anten Decibel DB404 có độ lợi: 5.9dBi. Công suất...
anten Decibel DB408
Anten Decibel DB408 có công suất ngõ vào tối...
Anten Diamond BC-100
Anten Diamond BC-100 hoạt động ở dãy tần 134-174MHz,...
Anten diamond BC-101
Anten Diamond BC-101 hoạt động ở dãy tần VHF...
Anten Diamond BC-102
Anten Diamond BC-102 hoạt động ở dãy tần 134-174MHz,...
Anten Diamond BC-200
Anten Diamond BC-200 hoạt động ở dải tần: 430...
Anten Diamond BC-200L
Anten Diamond BC-200L họat động ở dãy tần 300-430Mhz,...
Anten Diamond BC-200U
Anten Diamond BC-200U hoạt động ở dãy tần 450...
Anten Diamond BC-202
Anten Diamond BC-202 hoạt động ở dãy tần 430...
Anten Diamond BC-205
Anten Diamond BC-205 hoạt động ở dãy tần 430-490Mhz,...
error: Content is protected !!
Scroll to Top