Hỗ trợ

Khách hàng

Đăng ký tần số

giấy chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy máy bộ đàm

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY MÁY BỘ ĐÀM Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy có tên tiếng Anh là Type Aprroval Certificate do Trung Tâm Kiểm Định Và Chứng Nhận 2 cấp. Giấy chứng nhận này được cấp trên cơ sở Kết quả đo kiểm số …./…./PTN-SP ngày…của VILAS 197-.Trung tâm Kiểm định

nơi đăng ký tần số bộ đàm

Nơi đăng ký tần số bộ đàm và thủ tục chi tiết

Nơi đăng ký tần số bộ đàm và thủ tục chi tiết Nơi đăng ký tần số bộ đàm là nơi cung cấp và quản lý tần số sử dụng cho các thiết bị bộ đàm. Việc đăng ký tần số là cần thiết để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra nhiễu sóng hoặc

Dùng bộ đàm không đăng ký tần số bị phạt bao nhiêu

Dùng bộ đàm không đăng ký tần số bị phạt bao nhiêu?

Dùng bộ đàm không đăng ký tần số bị phạt bao nhiêu? Dùng máy bộ đàm không đăng ký tần số thì có hợp pháp không? Máy bộ đàm đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong việc liên lạc và truyền thông hiệu quả cho nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, việc sử

error: Content is protected !!
Scroll to Top