Hỗ trợ

Khách hàng

Bộ sạc Icom

adaptor icom BC-123SE
BC-123SE: Đổi điện AC thành DC (Dùng kèm BC-191/BC-193),...
Adaptor Icom BC-145SE
Adaptor BC-145SE: đổi điện AC thành DC (Dùng kèm...
adaptor Icom BC-147SE
Adaptor BC-147SE: Dùng kèm bộ sạc thông thường (BC-146,...
Bộ sạc ICOM BC-121N
Bộ sạc BC-121N, kèm BC-157 gồm sạc 6 hộc,...
Bộ sạc ICOM BC-144N
Bộ sạc BC-144N là bộ sạc nhanh, kèm BC-145SE....
Bộ sạc ICOM BC-146
Sạc Icom BC-146 thời gian sạc trung bình khoảng...
Bộ sạc ICOM BC-160
Bộ sạc BC-160 kèm BC-145SE, thời gian sạc trung...
Bộ sạc ICOM BC-171
Sạc Icom BC-171 là Bộ sạc thông thường, kèm...
Bộ sạc ICOM BC-191
Sạc Icom BC-191 kèm BC-123SE. Thời gian sạc trung...
Bộ sạc ICOM BC-192
Sạc Icom BC-192 kèm BC-147SE, thời gian sạc trung...
Bộ sạc ICOM BC-193
Bộ sạc BC-193, kèm BC-123SE, thời gian sạc 2h....
Bộ sạc ICOM BC-197-03
Bộ sạc BC-197 có 6 hộc, kèm BC-157. Sạc...
Scroll to Top