Hỗ trợ

Khách hàng

Bộ sạc Icom

BC-123SE: Đổi điện AC thành DC (Dùng kèm BC-191/BC-193),...
Adaptor BC-145SE: đổi điện AC thành DC (Dùng kèm...
Adaptor BC-147SE: Dùng kèm bộ sạc thông thường (BC-146,...
Bộ sạc BC-121N, kèm BC-157 gồm sạc 6 hộc,...
Bộ sạc Icom BC-144N là bộ sạc nhanh, kèm...
Bộ sạc Icom BC-146 thời gian sạc trung bình...
Bộ sạc BC-160 kèm BC-145SE, thời gian sạc trung...
Bộ sạc Icom BC-171 là Bộ sạc thông thường,...
Bộ sạc Icom BC-191 kèm BC-123SE. Thời gian sạc...
Bộ sạc Icom BC-192 kèm BC-147SE, thời gian sạc...
Bộ sạc BC-193, kèm BC-123SE, thời gian sạc 2h....
Scroll to Top