Hỗ trợ

Khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và để bạn có quyền kiểm soát thông tin của mình. Chúng tôi xác định một số quy tắc bảo mật thông tin để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ và không bị lộ ra ngoài:

 1. Thu thập thông tin

  Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích được nêu rõ trước đó. Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin nhạy cảm của bạn trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để tuân thủ pháp luật.

 2. Lưu trữ thông tin

  Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ xoá thông tin của bạn khi không còn cần thiết hoặc khi bạn yêu cầu.

 3. Chia sẻ thông tin

  Chúng tôi cam kết không để lọt bất cứ thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai hoặc đơn vị nào yêu cầu, trừ khi cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn khi cơ quan pháp luật nhà nước yêu cầu.

 4. Bảo mật thông tin

  Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp, bao gồm các biện pháp kỹ thuật và quản lý để đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị truy cập trái phép, mất mát hoặc sử dụng sai mục đích.

 5. Cập nhật chính sách bảo mật

  Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình để phản ánh các thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi hoặc trong luật pháp hiện hành. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi này bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các phương tiện khác.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách bảo mật của chúng tôi đã giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi

chinh sach bao mat thong tin

error: Content is protected !!
Scroll to Top