Hỗ trợ

Khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

– Chúng tôi cam kết không để lọt bất cứ thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai hoặc đơn vị nào yêu cầu.

– Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin của bạn chỉ khi cơ quan pháp luật nhà nước yêu cầu.

chinh sach bao mat thong tin

error: Content is protected !!
Scroll to Top