Hỗ trợ

Khách hàng

Duplexer

Sản Phẩm Bán Chạy
Duplexer Celwave hoạt động ở dãy tần UHF, công...
Duplexer Celwave RFS
Duplexer Celwave: đầu N/Female, 5Mhz/Space. Tùy theo mã của...
Duplexer RFI UHF
Duplexer của hãng RFI hoạt động ở dãy tần...
Duplexer RFI UHF 100W
Duplexer RFI UHF 100W của hãng RFI, hoạt động...
Duplexer RFI VHF
Duplexer RFI hoạt động ở dãy tần VHF,có công...
Duplexer RFI VHF 150W
Duplexer 150W của hãng RFI sử dụng cho dãy...
error: Content is protected !!
Scroll to Top