Hỗ trợ

Khách hàng

Hytera, Đường sắt Temir của Kazakhstan

Hytera, Đường sắt Temir của Kazakhstan, Tín hiệu BT để phát triển hệ thống thông tin liên lạc đường sắt

Tập đoàn Hytera thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận với công ty đường sắt quốc gia Kazakhstan Temir Railway Company và BT Signal LLP (BT Signal) để thành lập một trung tâm năng lực nhằm cùng phát triển các hệ thống thông tin liên lạc đường sắt băng thông rộng hướng tới 5G và hơn thế nữa.

Hytera, Đường sắt Temir của Kazakhsta

Mục tiêu của trung tâm năng lực là đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống thông tin liên lạc đường sắt định hướng trong tương lai cho Đường sắt Temir. Trung tâm năng lực sẽ cung cấp các chuyên gia về thông tin liên lạc đường sắt từ máy bộ đàm Hyt, Tirmir Railway và BT Signal để trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật, phê duyệt lộ trình thực hiện dự án, xây dựng các quy định và tài liệu kỹ thuật cần thiết, đồng thời triển khai các quy trình mô-đun mới.

Thỏa thuận đã được ký kết trong hội thảo trực tuyến về Viễn thông Đường sắt Tương lai Châu Á-Thái Bình Dương. Hội thảo do Liên minh Đường sắt Quốc tế (UIC) và Temir Railway đồng tổ chức, với sự tham gia của hơn 200 chuyên gia đường sắt từ 23 quốc gia.

Batyr Kotyrev, kỹ sư trưởng của Temir Railway, đã phát biểu tại hội thảo và dự định khởi động một dự án nghiên cứu triển vọng về việc giới thiệu các tiêu chuẩn liên lạc vô tuyến đường sắt mới cho đường sắt ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2023.

Song Xiaolei, Giám đốc Bộ phận Giải pháp Nước ngoài của Hytera, đã chia sẻ suy nghĩ của công ty về Đường sắt Kazakhstan trong tương lai, nghĩa là hình thành một thỏa thuận mới được ký kết giữa mạng 4G/5G của nhà điều hành và mạng hệ thống tiêu chuẩn TETRA hiện tại của Đường sắt Temir trong khuôn khổ này. Nó nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ liên lạc điều độ đường sắt thống nhất, dự phòng an ninh, truyền dữ liệu điều khiển và tín hiệu, đồng thời khám phá và dẫn đầu thế hệ phát triển liên lạc đường sắt tiếp theo.

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!
Scroll to Top