Hỗ trợ

Khách hàng

Lịch sử hình thành Icom

Lịch sử hình thành Icom

Vài nét sơ bộ về lịch sử hình thành Icom

Trong những năm qua, ICOM đã phát triển phù hợp với nhu cầu của các chuyên gia bảo tàng quốc tế trên toàn thế giới, luôn ghi nhớ sứ mệnh chính của mình. Hơn 60 năm sau khi thành lập, tổ chức này tiếp tục đại diện cho cộng đồng bảo tàng toàn cầu. Lưu ý, đây không phải bài viết nói về lịch sử hình thành máy bộ đàm Icom

1946 – 1947: ICOM được thành lập

Trong vòng một năm kể từ khi thành lập, hai cuộc họp đã đánh dấu sự ra đời của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế. Lần đầu tiên diễn ra tại Paris nhân dịp ICOM được thành lập theo sáng kiến ​​của Chauncey J. Hamlin (Mỹ), người đã trở thành Chủ tịch đầu tiên của tổ chức này. Cuộc họp thứ hai, Đại hội đồng đầu tiên của tổ chức, diễn ra tại Mexico.

1947 – 1968: ICOM trưởng thành

Bảy kỳ Đại hội đầu tiên của ICOM được tổ chức từ năm 1948 đến năm 1965. Trong những năm này, tổ chức đã phát triển cơ cấu, đại diện theo khu vực địa lý và các hoạt động ngày càng trở nên chuyên nghiệp và nhất quán. Hai kỳ Đại hội vừa qua (tổ chức tại The Hague năm 1962 và tại New York năm 1965) đã nêu bật nhu cầu và sự nhiệt tình của những người tham gia.

Ba mối quan tâm chính trong giai đoạn này là vai trò giáo dục của bảo tàng, triển lãm, lưu thông quốc tế hàng hóa, văn hóa và bảo tồn.

1968 – 1977: Khủng hoảng và những năm chuyển tiếp

Đến năm 1968, khoản nợ của ICOM trở nên nghiêm trọng. Trong khi các hoạt động, dự án và chi phí tiếp tục tăng, hội phí thành viên không thay đổi trong tám năm. Trong khi đó, một loại hình bảo tàng mới đang ra đời, phù hợp với vai trò đang thay đổi của bảo tàng trong xã hội.

Vào đầu những năm 1970, sự tồn tại của ICOM gặp rủi ro. Giải pháp duy nhất là tăng nguồn lực của chính mình (thành viên và các khoản phí tương ứng), điều này đã chấm dứt tình trạng không công bằng và lỗi thời này.

Điều lệ đã được sửa đổi. Cho đến lúc đó, số lượng thành viên tích cực đã được giới hạn ở mức 15 cho mỗi Ủy ban Quốc gia.

Sau Đại hội ở Grenoble năm 1971, ý tưởng đã được phát triển là ICOM nên trao địa vị bình đẳng cho từng thành viên và một cuộc cải cách đã được thông qua tại Copenhagen vào năm 1974, theo đó các thành viên tích cực và thành viên liên kết hình thành một hạng mục duy nhất. Tinh thần dân chủ đã thắng thế và tất cả các thành viên trong nghề đều có quyền bỏ phiếu và ứng cử cho bất kỳ chức năng nào của ICOM.

Hình thành Icom
18 – 29 tháng 5 năm 1977, Đại hội lần thứ 11, Moscow-Leningrad, URSS

1977 – 1989: ICOM vươn ra quốc tế

ICOM bắt đầu phát triển các hoạt động của mình ở các nước đang phát triển vào năm 1977.

Một nghị quyết được thông qua tại Mát-xcơ-va năm 1977 đã hỗ trợ các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh trong việc đào tạo nhân viên bảo tàng và những người phục chế. Điều này giải quyết nhu cầu về lao động lành nghề và các chuyên gia đàm thoại. Nó cũng thúc đẩy việc lưu hành các thiết bị kỹ thuật cho đào tạo bảo tồn.

Bốn hội nghị quyết định vào các năm 1977, 1980, 1983 và 1986 đã giúp ICOM hoàn thành hai mục tiêu chiến lược:

  • Hoàn thiện chính sách về bảo tàng phục vụ xã hội và phát triển xã hội
  • Việc thông qua Quy tắc đạo đức, một tài liệu tham khảo.
Hội đồng lần thứ 14 máy bộ đàm Icom
26 tháng 10 – 4 tháng 11 năm 1986, Đại hội đồng lần thứ 14, Buenos Aires, Argentina

1989 – 1996: Tính hiệu quả và phổ cập

Tình hình tài chính của ICOM trở nên lành mạnh hơn và thâm hụt đã được giải quyết vào năm 1994. Chính sách huy động vốn đã mở đường cho một tương lai đầy hứa hẹn.

Danh tiếng và hành động toàn cầu của ICOM đã giúp tăng khả năng hiển thị của nó. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho nửa thế kỷ nỗ lực.

Vào thời điểm mà nhiều tổ chức quốc tế đang phải vật lộn với các vấn đề về tài chính và cơ cấu, ICOM đã duy trì tính phổ quát, tính linh hoạt và trí tưởng tượng cho phép tổ chức này đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp. Các khuyến nghị của Đại hội đồng mới nhất đã mở đường cho chính sách văn hóa, củng cố ý tưởng rằng sự phát triển kinh tế và các yếu tố văn hóa là không thể tách rời.

Đại hội đồng lần thứ 18 của bộ đàm Icom
Đại hội đồng lần thứ 18 của ICOM, Stavanger, Na Uy, ngày 7 tháng 7 năm 1995

1996 – 2004: Kỷ nguyên hoạt động mới

Từ năm 1996 trở đi, ICOM đã tăng cường cuộc chiến chống lại việc buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm văn hóa bằng cách phát triển loạt sách Danh sách đỏ và Một trăm đồ vật bị thất lạc. Các hoạt động ngăn ngừa rủi ro liên quan đến thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra đã được đẩy mạnh với Chương trình Khẩn cấp Bảo tàng (MEP) được triển khai vào năm 2002 cũng như sự tham gia của ICOM trong Hội đồng Lá chắn Xanh Quốc tế (ICBS).

Với những bước phát triển này, ICOM đã tăng cường sự hiện diện của mình trong cộng đồng bảo tàng toàn cầu và xã hội đương đại.

Hội nghị lần thứ 18 của bộ đàm Icom
Hội nghị toàn thể lần thứ 18 của ICOM, 1998, Melbourne, Australia

2004 – nay: ICOM mở rộng sang Châu Á

ICOM đã thành lập một nhóm làm việc mới nhằm thiết lập một chiến lược mới cho tổ chức. Nhóm công tác này đã đưa ra một báo cáo có tiêu đề Hộp công cụ để đổi mới ICOM . Hơn nữa, Điều hành một bảo tàng: một sổ tay thực tế được thiết kế cho các chuyên gia và được xuất bản bởi ICOM. Nó đã trở thành một công cụ tham khảo cho cộng đồng bảo tàng quốc tế trong các vấn đề đào tạo.

ICOM tiếp tục phát triển các hoạt động liên quan đến bảo vệ di sản văn hóa, đặc biệt là với sự tham gia tích cực của mình vào Blue Shield và quản lý ID đối tượng. Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động chương trình của ICOM. Tất cả những yếu tố này góp phần vào ảnh hưởng thể chế của ICOM và lịch sử hình thành Icom.

ICOM đã tổ chức Đại hội đầu tiên ở châu Á vào năm 2004 tại Seoul, Hàn Quốc. Bằng cách làm như vậy, ICOM đã nhấn mạnh mong muốn của mình là đưa lục địa châu Á vào tổ chức của mình một cách có ý nghĩa hơn. Chiến lược này đã được củng cố vào năm 2010 thông qua sự hiện diện của ICOM tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải và tổ chức Đại hội đồng năm 2010 tại Thượng Hải.

Sau các kỳ Đại hội tại Rio năm 2013 và tại Milan năm 2016, ICOM tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình ở châu Á, đặc biệt là với Đại hội năm 2019 diễn ta tại Kyoto, Nhật Bản.

Máy bộ đàm Icom mở rộng sảng Châu Á

Tóm tắt lịch sử hình thành Icom:

Lưu ý: Bài viết này nói về quá trình lịch sử hình thành Icom trong việc bảo tồn di sản văn hóa, chứ không phải là quá trình hình thành lịch sử máy bộ đàm Icom. Icom phát triển rất nhiều lĩnh vực, máy bộ đàm Icom chỉ là một trong các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn này.

Bạn thấy đấy lịch sử hình thành Icom đã làm rất tốt trong việc bảo tồn văn hóa, lịch sử, di sản của thế giới và nhân loại. Mọi việc đều cũng có nguồn kinh phí để duy trì. Bài viết sau mình sẽ nói về lịch sử hình thành máy bộ đàm Icom để bạn có cái nhìn sâu sắc về thương hiệu này.

*******************************************************************

Video lịch sử hình thành máy bộ đàm Icom

********************************

Tham khảo thêm

Bạn có thể tham khảo bài viết ” Tập đoàn Hytera ” – Đây là bài viết nói về một thương hiệu sản xuất máy bộ đàm đứng thứ 2 trên thế giới về sản xuất bộ đàm

Hoặc bạn có thể tham khảo bài viết ” Sơ bộ về máy bộ đàm Motorola ” – Đây là bài viết nói về thương hiệu máy bộ đàm Motorola, là thương hiệu đứng đầu toàn thế giới về sản xuất máy bộ đàm

Hoặc bạn có thể tham gia fanpage cùng chúng tôi để thường xuyên cập nhật nhiều tin tức và sản phẩm mới về bộ đàm bạn nhé.

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!
Scroll to Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/trungtamvienthon/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420